Bracelet in white gold set with white diamonds and emeralds

£2,000
  • In Stock 
  • Bracelet in White Gold 
  • Set with White Diamonds
  • Set with Emeralds